สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username
Password
เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password
เดียวกับระบบยืนยันตัวตนของมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งานระบบ Line ID : @xup2460u
พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ และกองบริการการศึกษา มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งาน Line ID :@xup2460u